Menu

Bålbrenning

 • Veien ut av Simen Tveitereid

  Simen er en av fire som startet Harvest Magazine. Han er journalist, forfatter og hobbybonde. Han bor på et småbruk utenfor Kragerø i Telemark og har skrevet artikkelen om Veien Ut. Drømmen mange fra byen har om å flytte på landet og jobbe med hendene, finne roen og produsere egen mat.

   

  Artikkel: http://harvest.as/artikkel/veien-ut

   

 • Kelly Kettle - en Irsk tradisjon

  Kelly Kettle er en familiedrevet bedrift, som har sine røtter helt tilbake til 1890-tallet.
  1367_2_1
  Patrick Kelly (oldefaren til dagens drivere av selskapet) lagde den aller første Kelly Kettle i sin egen vedbod. han brukte en hel kald vinter til å bygge og eksperimentere. Den første kjelen ble laget av tinn.
  Kjelen ble ferdig, og ble flittig brukt den påfølgende sommeren.

  Det viste seg dessverre raskt at tinn ikke var et ideelt materiale for disse kjelene, da den første ble alt for raskt slitt ut.
  Patrick Kelly bestemte seg derfor for å prøve å lage en modell i kobber, hvilket viste seg å være mye mer holdbart.

  Ryktet om det fantastiske kokeapparatet spredte seg raskt blant lokale fiskere, og han fikk i tillegg mange beundrende blikk fra folk som kom på besøk, blant annet fra England.

  Patricks sønn Jim (Bestefaren til dagens to direktører i Kelly Kettle) var en meget berømt fisker i sine hjemtrakter på 1950-tallet. Han hadde alltid med seg en Kelly Kettle i båten og på fisketurer, og ble etterhvert også godt kjent for å kunne koke opp vann svært raskt. Han ble en populær mann som alltid kunne stille med varmt vann på selv de kaldeste dagene.
  Produksjonen av Kelly Kettle var fortsatt kun en hobby, og de få kjelene som ble solgt ble laget på direkte bestilling.

  Jim_Kelly_RIP_seated_centre_back_enjoying_lunch_with_a_Party_of_Welsh_Anglers_on_Lough_Conn_1964_RESIZED_FOR_GALLERY

  (Jim Kelly sittende i midten bak)

   

  Neste generasjon Kelly (Padraic Kelly, faren til dagens direktører) så på 1970-tallet at antallet turister til Irland økte raskt, blant annet på grunn av raskere og enklere transport. Flere av turistene ønsket å kjøpe Kelly Kettles, og så det som en nødvendig del av sitt turutstyr.
  Padraic Kelly bestemte seg derfor for å ta steget opp fra "hobby-produksjon", om implementerte moderne produksjonsteknikker. Dette kunne gi høyere volum, lavere kostnader og dermed selvsagt økt salg.

  Frem til dette hadde kjelene kun blitt produsert en størrelse, men Padraic utviklet nå en ny størrelse. (som i dag er kjent som Trekker)

  Selv om selskapet fortsatt var en liten familiebedrift, begynte ryktet å spre seg raskt om disse unike kokeapparatene, også utenfor Storbrittania.
  Da internett kom, ble produktene for alvor kjent, og produksjonen økte stadig.

  Founding_Fathers_Padraig_Kelly__Frank_Ellis_RIP_on_the_shores_of_Lough_Conn_Ireland_1998_RESIZED_FOR_GALLERY

  (Padraic Kelly og Frank Ellis)

   

  I dag drives selskapet av Patrick og Seamus Kelly, som overtok i 2005.
  De har investert betydelige midler, og lansert flere produkter: kjelesett, Kokekarstøtte, Kelly Kettle i mellomstor størrelse og også en serie med Kelly Kettles i rustfritt stål, som i dag er de meste populære. Se alle her.

  Det som begynte som én manns behov for å lage varm drikke til lunsj har i dag blitt til en bedrift som produserer et stort antall produkter i stort volum hvert eneste år, og produktene er like enkle og aktuelle i dag som dengang i 1890.
  I tillegg er det faktisk et poeng i dagens samfunn at disse kokeapparatene er meget ressurseffektive, og skaper lite avfall.

 • Bålforbud i Norge

  Regler for bålbrenning i Norge:

  Åpen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, miljø og trivsel ligger til grunn for forbudet mot bål og avfallsbrenning.

  Fra og med 15. april til og med 15. september er det bålforbud i skogmark i Norge. Dette betyr at man likevel har lov til å lage bål på snaufjellet. I enkelte kommuner kan det finnes godkjente bålplasser som også kan brukes i bålforbudsperioden (noen steder står det på plakater ved disse bålplassene at man skal sende SMS til brannvesenet om man lager bål der i bålforbudsperioden). Brannvesenet eller kommunen kan gi deg svar på om og eventuelt hvor slike finnes. Kommunen kan også fastsette andre lokale bestemmelser.

  Forbudet gjelder også bålpanner fylt med ved. For øvrig gjelder brannlovgivningens alminnelige plikt til aktsomhet.

  Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.

  Forsvarlig grilling i grillinnretning rammes ikke av forbudet.

  01607_DD_Hammock_Hengek_yer_DD_Hammock_Superlight__3

  Sikker/lovlig bålbrenning forutsetter:

  • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål)
  • Avbrenning av bål må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for personer. Bålet plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
  • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
  • Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
  • Det må ikke opptennes bål hvis værforholdene ikke ligger til rette.• Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes, jf. Forurensningslovens §§ 7 og 11.
  • Bålet må slokkes før det forlates.
  • Alminnelige aktsomhetsregler må utøves, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.

  Les for øvrig "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" $ 8-2: http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0847-008.html

  Regler for bålbrenning i Sverige:
  Sverige har ikke et alminnelig bålforbud slik som i Norge. Kommuner og andre myndigheter kan likevel i perioder innføre bålforbud. Opplysninger om slikt midlertidig forbud legges som regel ut på kommunenes hjemmesider. Selv om det ikke er forbudt å brenne bål, er man likevel pålagt å utvise aktsomhet ved brenning i skog og mark.

  § 8-2. Bruk av ild utendørs

         Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

         Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet.

  http://www.draut.no

3 stk